Voetbalopstelling III

VBA gebeurtenissen

Wie inzicht wil krijgen in de code van het bestand, vindt hier een overzicht van de gebeurtenissen als leidraad:

Gebeurtenissen van de listbox met de spelers (rechts):

  • ListBox_MouseMove: als een speler gesleept wordt uit de listbox, worden naam en veldpositie (D / V / M / A) onthouden
  • ListBox_Click: op een naam klikken verandert het opschrift van de knop in "Zet afwezig" of "Zet aanwezig", naargelang

Gebeurtenissen van elk label (labels staan net onder elke veldpositie):

  • Label_BeforeDropOrPaste: als je met de muis een naam gesleept hebt, en je laat de muis los boven een label, dan komt de naam van de speler in dat label
  • Label_BeforeDragOver: als je met de muis een naam gesleept hebt, en je schuift met de muis over een label, dan verandert de muisaanwijzer in het typische "knip"-symbooltje (rechthoekje). Eventueel met + teken indien je Ctrl ingedrukt houdt bij het slepen (om te kopiëren)
  • Label_DblClick: als je dubbel klikt op een label, dan wordt de naam terug (gesorteerd) in de spelerslijst geplaatst

Gebeurtenissen van het voetbalveld:

  • Image_MouseMove: wordt gebruikt om de coördinaten van de muis op het veld aan te geven

Wordt vervolgd

Lees verder…

Homepage

Rubriek onderdelen

Over Wim

Wim Gielis is Business Intelligence consultant en Excel expert

Andere links