Switchen tussen add-in en basisbestand

Voorbeeldbestanden bij dit artikel:
 • Switchen tussen add-in en basisbestand
 • Inleiding

  Naast al mijn Excel activiteiten op forums en deze website, ben ik ook bezig aan mijn eigen lint van veelgebruikte macro's. Je kent het wel: een macro om snel formules naar harde waarden om te zetten, macro's om draaitabellen te manipuleren, enz. De macro's en de icoontjes in het lint maak in een Excel bestand met extensie "*.xlsm". Vervolgens sla ik dat bestand op met extensie "*.xlam" om er een addin (invoegtoepassing) van te maken.

  Nu, schakelen tussen beide bestanden is niet altijd evident. Zeg maar tijdrovend. Vandaar dat ik in mijn Personal.xlsb (persoonlijk macrowerkboek) ook een vijftal procedures toevoegde om te switchen tussen de xlsm versie (veelal voor ontwikkelen) en de xlam versie (veelal voor testen en gebruiken):

  • Addin_SAVE_AS: het opslaan van de xlsm als xlam, de xlsm versie is niet meer geopend
  • Addin_INSTALLED: het installeren van de xlam versie, de xlsm versie is niet meer geopend
  • Addin_NO_ADDIN: de xlam versie wordt gedesinstalleerd en de xlsm versie is ook niet meer geopend
  • Addin_UNINSTALLED: het desinstalleren van de xlam versie, de xlsm versie is wordt geopend
  • Addin_TOGGLE_VISIBILITY: het zichtbaar of onzichtbaar van de xlam versie

  Mijn code

  Hieronder geef ik jullie mijn 4 zeer tijdsbesparende procedures:

  Const Addin_FileName As String = "Menu_Wim.xlsm"
  
  
  ' Wim Gielis ' https://www.wimgielis.com
  ''''' ' Procedures om te switchen tussen een bestand en zijn invoegtoepassing ' 04/11/16 '''''
  Sub Addin__SAVE_AS()
  ''''' ' PURPOSE: ' - save the active workbook as an addin ' - the extension is "preserved": xls ==> xla, xlx/xlsm ==> xlam '''''
  On Error Resume Next Dim o As Object Dim sFileName_Addin As String Set o = CreateObject("scripting.filesystemobject") Application.DisplayAlerts = False With ActiveWorkbook If .Name <> Addin_FileName Then MsgBox "Wrong file to be saved": Exit Sub .Save Select Case o.GetExtensionName(.FullName) Case "xls" sExtension = "xla" lExtension = 18 Case "xlsx", "xlsm" sExtension = "xlam" lExtension = 55 Case Else lExtension = 0 End Select sFileName_Addin = Application.UserLibraryPath & o.GetBaseName(.FullName) & "." & sExtension If CDbl(CDate(FileDateTime(.FullName))) < CDbl(CDate(FileDateTime(sFileName_Addin))) Then 'the addin file is more recent than the source file If MsgBox("The addin file is more recent than the source file. Do you want to CONTINUE ?", vbYesNoCancel) <> vbYes Then GoTo LastSteps End If End If Addin_UNINSTALLED '.SaveAs Filename:="C:\Users\WGielis\AppData\Roaming\Microsoft\AddIns\Menu_Wim.xlam", FileFormat:=xlOpenXMLAddIn, CreateBackup:=False .SaveAs Filename:=sFileName_Addin, FileFormat:=lExtension, CreateBackup:=False End With LastSteps: Application.DisplayAlerts = True On Error GoTo 0 Addin_INSTALLED
  End Sub
  Sub Addin_INSTALLED()
  ''''' ' PURPOSE: ' - install the add-in ' - close the base xlsm file '''''
  On Error Resume Next 'Workbooks("Menu_Wim.xlsm").Close True Workbooks(Addin_FileName).Close True On Error GoTo 0 'With Addins("Menu_Wim") With AddIns(CreateObject("Scripting.FileSystemObject").GetBaseName(Application.UserLibraryPath & Addin_FileName)) If Not .Installed Then .Installed = True End With If Workbooks.Count <= 1 Then Workbooks.Add
  End Sub
  Sub Addin_UNINSTALLED()
  ''''' ' PURPOSE: ' - uninstall the add-in ' - open the base xlsm file '''''
  'With Addins("Menu_Wim") With AddIns(CreateObject("Scripting.FileSystemObject").GetBaseName(Application.UserLibraryPath & Addin_FileName)) If .Installed Then .Installed = False End With On Error Resume Next 'If Workbooks("Menu_Wim.xlsm") Is Nothing Then 'Workbooks.Open "C:\Users\WGielis\AppData\Roaming\Microsoft\AddIns\Menu_Wim.xlsm" 'End If If Workbooks(Addin_FileName) Is Nothing Then Workbooks.Open Application.UserLibraryPath & Addin_FileName End If On Error GoTo 0
  End Sub
  Sub Addin_TOGGLE_VISIBILITY()
  ''''' ' PURPOSE: ' - allow the addin to be visible '''''
  'Change the .IsAddin property On Error Resume Next 'With Workbooks(Menu_Wim.xlam) With Workbooks(AddIns(CreateObject("Scripting.FileSystemObject").GetBaseName(Application.UserLibraryPath & Addin_FileName)).Name) .IsAddin = Not .IsAddin End With On Error GoTo 0
  End Sub
  Sub Addin_NO_ADDIN()
  ''''' ' PURPOSE: ' - uninstall the add-in ' - close the base xlsm file '''''
  'With Addins("Menu_Wim") With AddIns(CreateObject("Scripting.FileSystemObject").GetBaseName(Application.UserLibraryPath & Addin_FileName)) If .Installed Then .Installed = False End With On Error Resume Next 'If Not Workbooks("Menu_Wim.xlsm") Is Nothing Then ' Workbooks("Menu_Wim.xlsm").Close 'End If If Not Workbooks(Addin_FileName) Is Nothing Then Workbooks(Addin_FileName).Close End If On Error GoTo 0
  End Sub

  De code helemaal bespreken heeft weinig zin vermoed ik, zij die dit gaan gebruiken en verstand hebben van invoegtoepassingen, begrijpen volgens mij wel de betekenis van de codes. In de code heb ik de echte paden naar de bestanden geplaatst, dat zegt wellicht meer dan enkel de VBA-variant. Vergeet zeker niet de constante Addin_FileName helemaal bovenaan de code module ! ("Menu_Wim.xlsm"). Tot slot vermeld ik nog dat beide bestanden (xlsm en xlam) zich bevinden in de folder van de invoegtoepassingen.

  Hopelijk helpen deze codes om situaties te vermijden zoals wanneer je werkt in de xlam versie en die versie versie per ongeluk overschrijft met een oudere xlsm versie.

  Ter info, mocht je aan de slag willen gaan met je eigen lint of nieuwe menu's, gebruik dan de Custom UI Editor For Microsoft Office. Kijk zeker hier bij Ron De Bruin voor nuttige info en voorbeelden.

  Doe er gerust je voordeel mee, net als ik al een tijdje deze functies gebruik !
  Homepage

  Rubriek onderdelen

  Over Wim

  Wim Gielis is Business Intelligence consultant en Excel expert

  Andere links