Romeins → Arabisch

Voorbeeldbestanden bij dit artikel:
 • Romeins - Arabisch
 • Romeins - Arabisch
 • Inleiding

  Om deze opdracht tot een goed einde te brengen, dacht ik initieel code nodig te hebben om een getal in Romeinse cijfers naar gewone (Arabische) cijfers om te zetten. Nu, Arabische cijfers omzetten naar Romeinse cijfers is niet moeilijk, de functie ROMEINS doet dit in Excel voor jou. Het omgekeerde is echter standaard niet mogelijk in Excel. Ik schreef dan maar zelf code daarvoor.

  Uiteindelijk bleek ik de code toch niet nodig te hebben, aangezien ik de oplossing anders aanpakte. Ik kan mij ook al eens vergissen, zie je… Ten behoeve van het algemeen belang blijf op deze pagina toch nog de code staan, voor in het geval iemand ze toch ooit nodig mocht hebben.

  VBA-code

  Function RomanToArabic(sRoman As String) As String
  ' Wim Gielis ' https://www.wimgielis.com
  ''''' ' Custom function to convert numbers in Roman notation ' to Arabic counterparts ' 12/01/07 '''''
  Dim iFirstLetterArabic As Integer Dim iSecondLetterArabic As Integer Dim i As Integer Application.Volatile sRoman = UCase(Trim(sRoman)) If IsNumeric(sRoman) Then RomanToArabic = "Please enter a roman number" Exit Function End If 'are there any "non-Roman" characters For i = 1 To Len(sRoman) Select Case Mid(sRoman, i, 1) Case "I", "V", "X", "L", "C", "D", "M" Case Else RomanToArabic = sRoman & " has ""non-Roman"" characters in it" Exit Function End Select Next i Select Case Len(sRoman) Case 0 Exit Function Case 1 RomanToArabic = RomanToArabic + sBasicRoman(sRoman) Case Else: iFirstLetterArabic = sBasicRoman(Mid(sRoman, 1, 1)) iSecondLetterArabic = sBasicRoman(Mid(sRoman, 2, 1)) If iFirstLetterArabic < iSecondLetterArabic Then RomanToArabic = RomanToArabic + (iSecondLetterArabic - iFirstLetterArabic) sRoman = IIf(Len(sRoman) = 2, "", Mid(sRoman, 3)) RomanToArabic = RomanToArabic + RomanToArabic(sRoman) Else RomanToArabic = RomanToArabic + iFirstLetterArabic RomanToArabic = RomanToArabic + RomanToArabic(Mid(sRoman, 2)) End If End Select
  End Function
  Function sBasicRoman(sRoman As String) As Integer
  Select Case sRoman Case "I": sBasicRoman = 1 Case "V": sBasicRoman = 5 Case "X": sBasicRoman = 10 Case "L": sBasicRoman = 50 Case "C": sBasicRoman = 100 Case "D": sBasicRoman = 500 Case "M": sBasicRoman = 1000 End Select
  End Function

  Gebruik van de functie

  Hoe werkt het? Open de VBA editor door in Excel te kiezen voor Extra > Macro > Visual Basic Editor (of Alt + F11 te drukken). Doe dan Insert > Module en plak de code die hierboven staat. Sluit het venster. Typ dan in een cel, bv. A1, het Romeinse getal. In een andere cel, zet je:

  =RomanToArabic(A1)

  en druk op Enter. Het resultaat zou er dan moeten staan. Klopt het? Neem de proef op de som door in nog een andere cel

  =ROMEINS(A2)

  te zetten. (Verander A2 als je een andere cel gebruikt hebt.) Je moet het oorspronkelijke Romeinse getal uitkomen. De functie

  =RomanToArabic()

  is nu overal in je bestand bruikbaar.
  Homepage

  Rubriek onderdelen

  Over Wim

  Wim Gielis is Business Intelligence consultant en Excel expert

  Andere links