Items opkuisen in Outlook

Inleiding

Even een uitstapje maken naar Outlook… ook in Outlook gebruik ik macro's om mijn werk te versnellen en te ontdoen van repititieve, hersendodende handelingen. Tot zulke handeling hoort zeker het uitkuisen/leeg maken van mappen de verwijderde items of de junk mail folder.

Hieronder toon ik jullie de macro die ik gebruik om 3 mappen automatisch leeg te maken, zonder meldingen van Outlook, gewoon leeg maken:

 • de map van de verwijderde items
 • de map van de junk
 • de map die (bij mij) heet: ZZ_Cleaned up

Die laatste behoeft wat uitleg vermoed ik. In Outlook heb je mogelijkheid om "dubbele" emails te verwijderen. "Dubbele emails" gaan over emails in een conversatie, waarbij er telkens geantwoord wordt door de vorige email onderaan bij te voegen. Al snel worden emails groot omdat ze de hele historiek van de conversatie bevatten. Als je dan de laatste van die emails bijhoudt, is dat zeker goed - je hebt geen kopies van kopies van emails nodig. Bevat een email een bijlage, dan wordt die email uiteraard wel nog behouden. Die "dubbele" emails kunnen dan door Outlook verplaatst worden naar een zelfgekozen map. Het is dan de bedoeling dat je die map leeg maakt en zo de overtollige emails verwijdert. Dat is hetgeen ik bedoel met de derde map hierboven.

VBA code

Hier is de code om zowel alle items als mappen binnen de 3 aangegeven mappen te verwijderen:

Sub RemoveDeletedItems()
' Wim Gielis ' https://www.wimgielis.com
''''' ' Code to clean up folders in Outlook ' 08/11/16 '''''
Dim oJunkItems As Outlook.Folder Dim oDeletedItems As Outlook.Folder Dim oCleanedUpItems As Outlook.Folder On Error Resume Next 'Junk E-mail Set oJunkItems = Application.Session.GetDefaultFolder(23) 'olFolderJunk = 23 CleanUp oJunkItems 'Deleted Items Set oDeletedItems = Application.Session.GetDefaultFolder(3) 'olFolderDeletedItems = 3 CleanUp oDeletedItems 'ZZ_Cleaned up Set oCleanedUpItems = GetFolderPath("[email protected]\Customers\TM1\ZZ_Cleaned up") CleanUp oCleanedUpItems On Error GoTo 0
End Sub
Sub CleanUp(fld As Outlook.Folder)
Dim oFolders As Outlook.Folders Dim oItems As Outlook.Items Dim i As Long Set oItems = fld.Items For i = oItems.Count To 1 Step -1 oItems.Item(i).Delete Next Set oFolders = fld.Folders For i = oFolders.Count To 1 Step -1 oFolders.Item(i).Delete Next
End Sub

De attente lezer heeft al ontdekt dat 2 van de 3 mappen standaard benaderd kunnen worden via Outlook. Het zijn ingebouwde mappen in Outlook:

  Set oJunkItems = Application.Session.GetDefaultFolder(23)  'olFolderJunk = 23
  Set oDeletedItems = Application.Session.GetDefaultFolder(3)  'olFolderDeletedItems = 3

De map die ik zelf gecreëeerd heb is lastiger te achterhalen:

  Set oCleanedUpItems = GetFolderPath("[email protected]\Customers\TM1\ZZ_Cleaned up")

Vandaar dat ik ook code nodig had om dat pad te vinden:

Function GetFolderPath(ByVal FolderPath As String) As Outlook.Folder
'source to find the path to a folder: 'http://www.outlook-tips.net/how-to/find-folder-path-in-mailbox/ Dim oFolder As Outlook.Folder Dim FoldersArray As Variant Dim i As Integer Dim SubFolders As Outlook.Folders On Error GoTo GetFolderPath_Error If Left(FolderPath, 2) = "\\" Then FolderPath = Right(FolderPath, Len(FolderPath) - 2) End If 'Convert folderpath to array FoldersArray = Split(FolderPath, "\") Set oFolder = Application.Session.Folders.Item(FoldersArray(0)) If Not oFolder Is Nothing Then For i = 1 To UBound(FoldersArray, 1) Set SubFolders = oFolder.Folders Set oFolder = SubFolders.Item(FoldersArray(i)) If oFolder Is Nothing Then Set GetFolderPath = Nothing End If Next End If 'Return the oFolder Set GetFolderPath = oFolder Exit Function GetFolderPath_Error: Set GetFolderPath = Nothing Exit Function
End Function

Voor wie een kortere versie verkiest van de macro "RemoveDeletedItems", zou nog kunnen gaan tot:

Sub RemoveDeletedItems()
On Error Resume Next 'Junk E-mail CleanUp Application.Session.GetDefaultFolder(23) 'olFolderJunk = 23 'Deleted Items CleanUp Application.Session.GetDefaultFolder(3) 'olFolderDeletedItems = 3 'ZZ_Cleaned up CleanUp GetFolderPath("[email protected]\Customers\TM1\ZZ_Cleaned up") On Error GoTo 0
End Sub

Deze macro wijs ik toe aan een icoontje op de QAT en klaar ! :-)

Tot slot laat ik de macro automatisch uitvoeren wanneer Outlook gestart wordt. Zet deze code bij ThisOutlookSession:

Private Sub Application_Startup()
'start Outlook in an organized way RemoveDeletedItems
End SubHomepage

Rubriek onderdelen

Over Wim

Wim Gielis is Business Intelligence consultant en Excel expert

Andere links