Opmaak van een budget

Voorbeeldbestanden bij dit artikel:
 • Budgetopmaak
 • Inleiding

  In dit artikel toon ik jullie een bestand met formules om een budget op te maken in Excel. De bedoeling is om zowel manuele invoer tot een minimum te herleiden, net als de formules automatisch te laten verlopen.

  Afbeeldingen

  Hier volgt een eerste afbeelding van het bestand:

  Verwelkom John & Marie ! We gaan hun budget eens onder de loupe nemen, en kijken hoe de invoer en berekening van het budget gebeurt. Kolom D bedrag en kolom E frequentie zijn zeer belangrijk bij de ingave van het budget. Zo zie je dat John elke maand 1775 ? nettoloon krijgt, terwijl Marie een werkloosheidsuitkering geniet van 650 ?. John krijgt eveneens vakantiegeld, in mei, terwijl Marie bijklust bij de lokale bakker. Dat levert haar elke zaterdag 70 ? op. Je ziet het goed, het bestand laat toe dat je bvb. een bedrag elke zaterdag verdient, en dan berekenen de formules de inkomsten aan de hand van het aantal zaterdagen in elke maand.

  En zo heb je dus veel mogelijkheden. In plaats van zelf de getallen te gaan intypen in de respectievelijke maanden, kan je via een frequentie eenvoudig Excel laten rekenen.

  Je kan er ver in gaan, zoals Marie die rookt en elke dag een pakje sigaretten van 6 ? koopt. Zie rij 16 in het Excel bestand. Nog andere uitgaven zijn o.a. uitgaven voor nutsvoorzieningen of de auto. April 2021 blijkt een moeilijke maand te gaan worden voor John en Marie. Dat komt doordat zij op reis gaan in april.

  Op rij 27 zie je totalen per maand staan, niet afgerond. Op rij 4 zie je de afgeronde maandtotalen staan, de afronding kan je ingeven in cel B3 (25 ? hier). Cel F3 is wat je overhoudt of tekort komt op jaarbasis. Je kan er ook voor kiezen om meer decimalen te tonen.

  Wat nu volgt is een tabel van alle mogelijke frequenties in het bestand:

  Frequentie
  Januari
  Februari
  Maart
  April
  Mei
  Juni
  Juli
  Augustus
  September
  Oktober
  November
  December
  1x per maand
  2x per maand
  3x per maand
  4x per maand
  5x per maand
  1x per 4 weken
  1x per 3 weken
  1x per 2 weken
  1x per week
  2x per week
  3x per week
  4x per week
  1x per werkdag
  1x per weekdag
  1x per kwartaal in maand 1 (Jan/Apr/Jul/Okt)
  1x per kwartaal in maand 2 (Feb/Mei/Aug/Nov)
  1x per kwartaal in maand 3 (Maa/Jun/Sep/Dec)
  1x per trimester in maand 1 (Jan/Mei/Sep)
  1x per trimester in maand 2 (Feb/Jun/Okt)
  1x per trimester in maand 3 (Maa/Jul/Nov)
  1x per trimester in maand 4 (Apr/Aug/Dec)
  1x per semester in maand 1 (Jan/Jul)
  1x per semester in maand 2 (Feb/Aug)
  1x per semester in maand 3 (Maa/Sep)
  1x per semester in maand 4 (Apr/Okt)
  1x per semester in maand 5 (Mei/Nov)
  1x per semester in maand 6 (Jun/Dec)
  Voetbalseizoen
  Zomermaanden
  Elke maandag
  Elke dinsdag
  Elke woensdag
  Elke donderdag
  Elke vrijdag
  Elke zaterdag
  Elke zondag
  Elk weekend
  Oneven maanden
  Even maanden
  ======================
  1x per jaar, gespreid over het jaar
  2x per jaar, gespreid over het jaar
  3x per jaar, gespreid over het jaar
  4x per jaar, gespreid over het jaar
  5x per jaar, gespreid over het jaar
  6x per jaar, gespreid over het jaar
  7x per jaar, gespreid over het jaar
  8x per jaar, gespreid over het jaar
  9x per jaar, gespreid over het jaar
  10x per jaar, gespreid over het jaar
  11x per jaar, gespreid over het jaar
  12x per jaar, gespreid over het jaar
  13x per jaar, gespreid over het jaar
  14x per jaar, gespreid over het jaar
  15x per jaar, gespreid over het jaar
  16x per jaar, gespreid over het jaar
  17x per jaar, gespreid over het jaar
  18x per jaar, gespreid over het jaar
  19x per jaar, gespreid over het jaar
  20x per jaar, gespreid over het jaar
  21x per jaar, gespreid over het jaar
  22x per jaar, gespreid over het jaar
  23x per jaar, gespreid over het jaar
  24x per jaar, gespreid over het jaar
  Gespreid volgens werkdagen
  Gespreid volgens weekdagen

  Budget per persoon

  Naast een budget voor John en Marie samen, zijn we ook ge´nteresseerd in een afzonderlijk budget voor John en Marie. Met name, hoeveel dragen zij beiden bij bij het totaal ? Voor de eigen inkomsten en uitgaven is dat makkelijk, die tellen we gewoon op. Ieder persoon heeft zijn of haar inkomsten en uitgaven. Maar de gemeenschappelijke inkomsten en (vooral) uitgaven moeten dan ook toegewezen worden aan elk van de 2 personen. Dat doe ik als volgt: John neemt een vast deel van de gemeenschappelijke bedragen voor zijn rekening, en Marie doet dat ook:

  Deze tabel leert ons dat ieder zijn eigen uitgaven draagt (100% en 0%), en dat John 75% van de gemeenschappelijke uitgaven draagt terwijl Marie de overige 25% draagt. Met die verdeelsleutel komen we dan tot een resultaat per persoon:

  Met andere woorden, de formules in de groene tabel kijken naar 2 persoonsbegrippen:

  • Voor wie is de inkomst of uitgave (kolom PERSOON)
  • Voor wie willen we het budget berekenen (cel B2)

  Tot slot

  Met een tool zoals deze om je eigen budget te berekenen (inclusief dat van je partner, kinderen, ...) gaat het volgens mij makkelijker en handiger zijn om een gezond financieel evenwicht te bereiken. Download zeker het bestand bovenaan deze pagina en laat mij gerust weten wat je ervan vindt !
  Homepage

  Rubriek onderdelen

  Over Wim

  Wim Gielis is Business Intelligence consultant en Excel expert

  Andere links