Manipuleer een tabel

Voorbeeldbestanden bij dit artikel:
 • Manipuleer een tabel
 • Een grote tabel manipuleren

  We weten allemaal dat grote hoeveelheden gegevens en invoer bewerken niet eenvoudig is. In die gevallen werk ik graag met slicers, aangezien het zo veel gemakkelijker wordt om de juiste rij(en) uit te filteren. Met een handigheidje en een klein beetje VBA code hoef je vaak zelfs niet meer de tabel en de rijen direct te benaderen: het volstaat om bvb. een kleine routine te gebruiken om de gefilterde rij(en) te muteren. Als je wilt lezen over wat slicers zijn en hoe ze te gebruiken, volg dan deze link (Engelstalig).

  Neem nu de volgende tabel van bedrijven en maanden en verkochte hoeveelheden:

  Links zien we de tabel met gegevens (3 kolommen met invoer, 1 kolom met een formule), en rechts heb ik 3 slicers aangemaakt. 1 slicer per kolom voorzien voor invoer/selecties maken.

  Klikken op de relevante keuzes verbergt de nodige andere selecties en rijen waardoor er steeds minder rijen over blijven:

  De VBA code is niet zo lastig.

    Dim i           As Long
    Dim r           As Range
  
    If Range("U2").Value > 1 Then
      MsgBox Range("U2").Value & " rijen blijven over, filter aub tot als er nog maar 1 rij over blijft." & vbCrLf & "De macro wordt gestopt.", vbInformation
      Exit Sub
    End If
  
    With ActiveSheet.ListObjects(1).ListColumns(4).DataBodyRange.Cells
      For i = 1 To .CountLarge
  
        Set r = .Cells(i)
        If Not r.EntireRow.Hidden Then
          r.Value = r.Value + 1
        End If
  
      Next
  
    End With
  

  Cel U2 telt het aantal zichtbare (gefilterde) rijen. Van die cel maken we gebruik in de code. Vervolgens maken we een lus doorheen de zichtbare cellen uit kolom 4 van de tabel. Indien de cel (rij) niet verborgen is dan kunnen we de waarde 1 bij tellen in de cel. We gebruiken de functie SUBTOTAAL.

  Met het plus-teken links bovenaan kan je de tabel zichtbaar maken en nadien weer verbergen, al heb je de tabel doorgaans niet vaak meer nodig. De tabel mag ook op een verborgen/ander tabblad staan.

  Laat dit template gerust de basis zijn voor jou. Kijk zeker ook naar de andere instellingen van slicers zodat je opmaak en gedrag nog meer kan afstemmen op jouw situatie.
  Homepage

  Rubriek onderdelen

  Over Wim

  Wim Gielis is Business Intelligence consultant en Excel expert

  Andere links