Opmaak van financiële getallen

Voorbeeldbestanden bij dit artikel:
 • Getalopmaak financieel
 • Inleiding

  In Excel maken we getallen op zodat ze duidelijk en onmiddellijk juist interpreteerbaar worden. Datums, euro-bedragen, percentages… onderliggend is de basis steeds een getal, waarbij opmaak een extra "betekenis" geeft aan het getal. Een percentage maken we op als 25,2 %, een datum krijgt een opmaak zoals 11/01/2016, een euro-bedrag kan het € teken krijgen. In dit artikel ga ik niet getalopmaak in Excel helemaal uitleggen. Ik laat jullie gewoon even zien hoe ik doorgaans euro-bedragen opmaak.

  Hierboven ziet u een afbeelding met de getalopmaak voor euro-bedragen. Ik pas dan deze opmaak toe:
  ?_-???.??0,00?;[Red]?_-???.??0,00?;_-???.???.??? ;_ @_

  Voor het voorbeeld heb ik gewoon 15 namen gekozen en 15 bedragen neergezet, gaande van negatieve getallen over 0 tot strikt positieve getallen. Sommige getallen heb ik ingetypt, de andere getallen zijn het willekeurige resultaat van een functie.

   Belangrijk voor mij zijn 5 zaken:
  • Er is een scheidingsteken voor duizendtallen (.)
  • Negatieve getallen komen automatisch in het rood te staan
  • Ik pas een euro-teken toe, dat links tegen de celrand staat
  • Ik neem 2 beduidende cijfers na de komma, met de komma's dus uitgelijnd onder mekaar
  • Een bedrag gelijk aan 0 wil ik liever niet zien (al kan soms een streepje ook)

  Deze getalopmaak probeer ik steeds bij de hand te hebben, in een Stijl bijvoorbeeld. Zoniet moet ik een vijftal manipulaties toepassen vooraleer de bedragen goed staan:
  Homepage

  Rubriek onderdelen

  Over Wim

  Wim Gielis is Business Intelligence consultant en Excel expert

  Andere links