Autofilters in Excel 2007 en hoger

Autofilter eigenaardigheden

Het eerste wat ik jullie niet wilde onthouden, was dat een jaar nu 13 maanden heeft. Uit de Object Browser:

Je ziet het goed, je kan nu filteren op datums in de maand Februray! Dit is niet zomaar een schrijffout in de documentatie van de software, dit moeten we echt zo gebuiken. Dit bijvoorbeeld:

Sub Autofilter_15()
Range("A1").CurrentRegion.AutoFilter _ Field:=3, _ Criteria1:=xlFilterAllDatesInPeriodFebruary, _ Operator:=xlFilterDynamic
End Sub

levert de gebruikelijke foutmelding op: Run-time error '1004': Autofilter method of Range class failed. Met de fout geschreven maand in de code lukt het uiteraard wel.

De tweede eigenaardigheid die ik aantrof, gaat over xlFilterAllDatesInPeriod. Dit behoort tot het object model, want je kan het terugvinden in de Object Browser:

Wil dit nu zeggen dat we records kunnen filteren die vallen tussen 8 uur en 9 uur ‘s morgens? Het maakt deel uit van het object model, maar ik denk niet dat het al geïmplementeerd werd in Excel 2007. Althans, ik heb geen enkele manier gevonden om het werkend te krijgen. Verschillende zoekacties op forums en internet leverden evenmin resultaat op. We zullen dus de oude omweg moeten toepassen waarbij we een kolom invoegen, met formule, en dan daarop filteren.

Hier eindigt dit uitgebreide artikel, ik hoop dat er alweer wat kennis omtrent Excel en VBA overgedragen geworden is.

Homepage

Rubriek onderdelen

Over Wim

Wim Gielis is Business Intelligence consultant en Excel expert

Andere links